title
Lehtmetall toodete allhanke võimsuse suurendamine ettevõttes AS Harju Elekter Elektrotehnika
Increasing capacity of sheet metal products outsourcing in AS Harju Elekter Elektrotehnika
author
Kaaret, Kadri
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.