title
Finantsteenuste keskused ja nende loomise põhjused Eestis
Financial Shared Service Centers and Reasons for Establishing Them in Estonia
Общие центры финансового обслуживания и причины их создания в Эстонии
keywords
ühendatud teenuste keskus
finantsprotsessid
loomise põhjused
shared service center
financial shared service center
financial processes
reasons for establishing
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit