pealkiri
Finantsteenuste keskused ja nende loomise põhjused Eestis
Financial Shared Service Centers and Reasons for Establishing Them in Estonia
Общие центры финансового обслуживания и причины их создания в Эстонии
märksõnad
ühendatud teenuste keskus
finantsprotsessid
loomise põhjused
shared service center
financial shared service center
financial processes
reasons for establishing
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit