title
Vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete rakendamise ja aruandluse esitamise uurimine Eesti väikestes ja keskmise suurusega transpordiettevõtetes (Harjumaa näitel)
Implimentation of principles of corporate social responsibility and presentation of social reports in small and medium sized transport enterprises of Estonia (evidence from Harju region)
author
Šuba, Viktoria
supervisor
defence date
language