title
Kütusehinna ja selle komponentide mõju veesõidukite majandamiskuludele Politsei- ja Piirivalveameti näitel
The price of fuel and it’s components effect on vessels managing costs in the example of Police and Border Guard Board
author
Mätik, Marit
keywords
vedelkütuste turg
liquid fuels market
excise taxes
vessels
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Tuisk, Tauno
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit