title
Teenuste kontsessioon avalike teenuste delegeerimise vahendina Eesti ja Euroopa Liidu õiguses
Services concessions as instruments of entrustment for public service provision in European Union and Estonian law
author
Sõrm, Mario
defence date
language