title
The Value for Patient of Online Access to Electronic Health Records as Exemplified by the Estonian National Health Portal
Elektroonsete terviseandmete ligipääsu väärtus patsientide jaoks Eesti riikliku patsiendiportaali näitel
author
Karik, Katre
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
ligipääs piiratud
limited access