title
Töörahulolu uuringu läbiviimine Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses
Job Satisfaction Study in The Astangu Vocational Rehabilitation Centre
author
Elblaus, Katre
keywords
töörahulolu parandamine
kutserehabilitatsiooni keskus
factors affecting job satisfaction
job dissatisfaction
improving job satisfaction
quantitative study
Vocational Rehabilitation Centre
supervisor
defence date
language