title
Brändilojaalsuse kujunemine TTÜ ärinduse tudengite hulgas Apple brändi näitel
The development of Apple brand loyalty among the business students of TUT
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network