title
9,11-sekosteroolide AB-ringi ja D-ringi mudelühendite liitumine kasutades Negishi reaktsiooni
Coupling of AB-ring and D-ring Model Compounds of 9,11-Secosterols Using Negishi Reaction
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele