title
Virtuaalne reaalsus nagu tööstuse visualiseerimise, katsetamise ning tööstustehnika edendamise tööriist
Virtual Reality as a factory visualization, testing and production engineering awareness tool
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information