title
Ringmajandusmudeli kujundamine koolivormi taaskasutamise näitel
Designing a Circular Economy Model at the Example of Reusing a School Uniform
author
Järv, Katriin
defence date
language