title
Hinnastusprotsesside tõhususe hindamine ja parima jõudluse määramine
Costing processes performance measurement and defining the best practices
author
Kira, Adham Ahmed Abdelwehab
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.