title
Dekaadi keskmise lumikatte muutus kahe erineva normperioodi jooksul Eesti ilmajaamades
10-day average snow cover change in two different climate normals periods at Estonian weather stations
author
Tammiste, Kaisa
keywords
normperiood
dekaad
kliimajaamad
lumikate
lumikatte paksus
lumikatte kestvus
normal periods
decade
weather stations
snow cover
snow cover thickness
snow cover durability
supervisor
Meitern, Helve
Loodla, Külli
defence date
language