title
Põlevkivi põhiparameetrite modelleerimine ja tulemuste analüüs Carlsoni tarkvara abil
Modeling of oil shale parameters and analysis using Carlson software
author
Ljaš, Julia
keywords
kütvus
mahumass
modelleerimise jääkväärtus
interpolation
heat value
specific weight
statistic
residual
defence date
language