pealkiri
Põlevkivi põhiparameetrite modelleerimine ja tulemuste analüüs Carlsoni tarkvara abil
Modeling of oil shale parameters and analysis using Carlson software
autor
Ljaš, Julia
märksõnad
kütvus
mahumass
modelleerimise jääkväärtus
interpolation
heat value
specific weight
statistic
residual
kaitsmiskuupäev
keel