title
Eestis kasutatavate tsementide ja betoonisegu plastifitseerivate keemiliste lisandite sobivaim toimimine AS Semtu toodangu põhjal
Analysis of the Interaction of-Commonly Used Cements in Estonia and Plasticizing Chemical Admixtures in Concrete Mixes According to AS Semtu products
author
Jakobsoo, Karl-Erik
keywords
Portland-tsement
superplastifikaatorid
Portland-Cement
superplasticizers
chemical admixtures
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information