pealkiri
Eestis kasutatavate tsementide ja betoonisegu plastifitseerivate keemiliste lisandite sobivaim toimimine AS Semtu toodangu põhjal
Analysis of the Interaction of-Commonly Used Cements in Estonia and Plasticizing Chemical Admixtures in Concrete Mixes According to AS Semtu products
autor
Jakobsoo, Karl-Erik
märksõnad
Portland-tsement
superplastifikaatorid
keemilised lisandid
Portland-Cement
superplasticizers
chemical admixtures
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information