title
Digikaksikute kommunikatsiooni- ning juhtimissilla arendamine kasutades Virtuaalreaalsust – tööstusroboti näitel
Digital Twin communication and control bridge development using Virtual Reality – industrial robot use case
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.