title
Süvendustööde ja –tehnika vajadus Eesti sisevetel
The need for dredging works and equipment in Estonian inland waterways
author
Rebane, Triin
keywords
Praaga laevakanal
Eesti Värava laevakanal
süvendusmahud
inland waterways
Praaga channel
Eesti Värav channel
dredging volume
supervisor
defence date
language