title
Väikeettevõtte Saaremaakera OÜ teenuse kvaliteedi parandamise võimalused
The possibilities of improving the service quality of small company Saaremaakera
author
Kallas, Ingrid
supervisor
defence date
language