title
Võimalikud meetmed ümbrikupalga vähendamisel Eestis
Possible Measures to Decrease the Payment of Salary in an Envelope in Estonia
О мерах борьбы с заработной платой в «конверте»
author
Žuk, Tatjana
keywords
töötasu ümbrikus
mitteametlik töötasu
salary in an envelope
informal wage
defence date
language