title
Saadetiste konsolideerimine Ensto näitel
Shipment consolidation in Ensto
author
Saviauk, Küllike
keywords
shipment consolidation
facility location
network design
centralization of inventories
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit