title
Finantsraskustesse sattumise ohu ennustamine Eesti kohaliku omavalitsuse üksuste näitel
Predicting Financial Difficulties on the Example of Estonian Local Governments
author
Lohk, Pirgit
keywords
kohalikud omavalitsused (KOV)
logit analüüsimeetod
ennustusmudelid
financial difficulties
discriminant
logit analysis
prediction models
supervisor
defence date
language