title
Erinevate lehtpuu vineeride kombinatsioonide tugevusomadused
Strength Properties of Different Hardwood Combination Plywoods
author
Mühlberg, Merilin
keywords
kombineeritud vineer
tugevusomadused
combined plywood
strength properties
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus