title
Kohustuslik veosekindlustus kaubasaatjatele kui logistikafirma integreeritud teenus DSV Protect näitel
Compulsory cargo insurance for shippers as integrated logistics service on the example of DSV Protect
keywords
veosekindlustus maanteetranspordis
CMR konventsioon
integreeritud logistikateenus
cargo insurance
CMR convention
integrated logistics service
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information