title
Elektrituuliku seisundi reaalajajälgimissüsteem ja selle rakendused
Real-time wind turbine condition monitoring and its applications
author
Sarnet, Taavi
keywords
kasutajaliidese arhitektuur
of wind turbine
reaalajajälgimissüsteem
real-time monitoring system
supervisor
defence date
language