title
Laotöös tekkivate vigade vähendamise võimalused Logistika Pluss OÜ näitel
Possibilities of reducing warehouse operations mistakes in the case of Logistika Pluss OÜ
author
Dementjeva, Margarita
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language