title
Autonoomne süsteem Hirata robotitega
Autonomous cell with Hirata robots
author
Amexo, Andy Kafui Kwaku
keywords
karteesiline robot
ettepoole suunatud kinemaatika
cartesian robot
forward kinematics
solid works
supervisor
defence date
language