title
Põlevkivi uttegaasist gaasibensiini eraldamine ja sünteetilise gaasi tootmine
Natural gasoline extraction and syngas production from oil shale retort gas
author
Lagemaa, Jörgen
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit