title
Tallinn-Helsingi tunneli puur-lõhketööde parameetrite väljatöötamine läbindamiseks Ediacara liivakivides
Elaboration of parameters for blasting in development of Tallinn-Helsinki tunnel in Ediacara sandstone
author
Rebane, Kaarel
supervisor
defence date
language