title
Agiilsete arendusmetoodikate rakendamise analüüs logistika lahendusi pakkuva firma näitel
Analysis of the Implementation of Agile Software Development Methodologies by the Example of a Logistics Solutions Provider
author
Švedova, Julia
keywords
agiilse arendusmetoodika rakendamise analüüs
Scrum metoodika
agile software development process
analysis of the implementation of agile software development
Scrum methodology
supervisor
defence date
language