title
Agiilsete arendusmetoodikate rakendamise analüüs logistika lahendusi pakkuva firma näitel
Analysis of the Implementation of Agile Software Development Methodologies by the Example of a Logistics Solutions Provider
author
Švedova, Julia
keywords
Scrum metoodika
agile development
Scrum methodology
supervisor
defence date
language