title
Kasutaja vajaduste analüüsi protsessi täiustamine AS Nortalis
User needs analysis process improvement at AS Nortal
author
Laanmets, Janne
supervisor
defence date
language