title
Tööstressi mõju tööga seotusele ja organisatsioonile pühendumisele Eesti iduettevõtete näitel
The effect of work stress on work engagement and organizational commitment in Estonian startup companies
author
Raestu, Pamela
supervisor
defence date
language