title
Väike-Saare talu eluhoone tehnilise seisukorra hindamine ja arhitektuurne eelprojekt
Evaluation of the tehnical condition of the Väike-Saare residental building and preliminary architectural design
author
Vilja, Eleri
defence date
language