title
Vibratsiooniseire rakendamine Starship Technologies pakiveoroboti turvakodu valvesüsteemi arendamiseks
Application of Vibration Monitoring for the Development of Starship Technologies Robot Garage Tamper Sensing
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Tammepõld, Ronald
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.