title
Magusaportsjonite tarbimise tunnetuslik hindamine
Cognitive assessment of consumption of sweet portions
author
Tulev, Mari-Liis
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information