title
Maanteeveo kulud ja nende optimeerimine Elme Trans OÜ näitel
Road transportation costs and optimization on the example of Elme Trans Ltd
author
Liivaste, Elina
keywords
supervisor
defence date
language