title
Digitaalarvete käitlemise küpsusmudeli analüüs
Increasing a Digital Invoice Handling Maturity Model
author
Nezdemovska, Iana
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Available at academic unit, please contact staff for more information