title
Pihustuspürolüüsiga sünteesitud ja suurendatud atsetüülatsetooni kogusega modifitseeritud TiO2 õhukeste kilede fotokatalüütiline aktiivsus gaasifaasis
Gas-phase photocatalytic activity of spray-pyrolysis-synthesized TiO2 thin films modified by increased amount of acetylacetone in precursor solution
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Spiridonova, Jekaterina
defence date
language