pealkiri
Pihustuspürolüüsiga sünteesitud ja suurendatud atsetüülatsetooni kogusega modifitseeritud TiO2 õhukeste kilede fotokatalüütiline aktiivsus gaasifaasis
Gas-phase photocatalytic activity of spray-pyrolysis-synthesized TiO2 thin films modified by increased amount of acetylacetone in precursor solution
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
Spiridonova, Jekaterina
kaitsmiskuupäev
keel