title
Süsinik monokokk-kere projekteerimine Formula Student klassi vormelautole FEST18
Carbon Fiber Monocoque Development for Formula Student Class Formula Car FEST18
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.