title
Mobiilse müügipunkti raami projekteerimine
Design of a Mobile Retail Cart Frame
author
Ibus, Karin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal