title
Ebaseadusliku võitleja mõiste
Concept of Unlawful Combatancy
author
Laiho, Jari-Pekka
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network