title
Maaühenduskaitse isoleeritud neutraaliga ja resonantsmaandatud keskpingevõrgus
Earth Fault Protection in Isolated Neutral and Resonant-Grounded MV Systems
author
Klaos, Hans Konrad
keywords
maaühenduskaitse
isoleeritud neutraaliga keskpingevõrk
resonantsmaandatud keskpingevõrk
ühefaasiline maaühendus
isolated neutral system
resonant grounding
arc suppression coil
one phase ground fault
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information