title
Mitteabieluliste partnerite varasuhete süsteemi analüüs võrdse kohtlemise printsiibist lähtuvalt
The Analysis of the System of Property Relations in Cohabiting Partners Based on the Principle of Equal Treatment
author
Otsus, Merike
keywords
võrdõiguslikkus
võrdse kohtlemise põhimõte
varasuhe
partnerite varasuhted
living together
principle of equal treatment
system of property relations
property relations
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network