title
Testihaldusvahendi valik ASA Quality Services OÜ näitel
The Selection of Test Management Tool on The Example of ASA Quality Services OÜ
author
Lõhmus, Reelika
study program
defence date
language