title
Ettevõtte väärtuse leidmine Loodusvägi OÜ näitel
Valuation of a Private Company: on the Example of Loodusvägi OÜ
author
Kokk, Jaan
keywords
discounted cash flow valuation
private company valuation
valuation methods
enterprise discounted cash flow
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit