pealkiri
Ettevõtte väärtuse leidmine Loodusvägi OÜ näitel
Valuation of a Private Company: on the Example of Loodusvägi OÜ
märksõnad
discounted cash flow valuation
private company valuation
valuation methods
enterprise discounted cash flow
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit