title
Kasutajaliides IRC5 kontrollerile
User interface for IRC5 controller
author
Minakov, Vladislav
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information